Monday, August 23, 2010

Feqhul Khamsah (refresh semula) - part 1


Dah lama tidak refresh ilmu senjata semasa iaitu Feqhul Khamsah iaitu 5 eleman :

1) Feqh Nusus
2) Feqh Muwazanat
3) Feqh Aulawiyat
4) Feqh Taghyir
5) Feqh Waqi '

Kelima-lima eleman ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain, bahkan tidak memadai dengan mempelajari sebahagian sahaja. Hal ini demikian kerana kelima-lima eleman ini mempunyai keterikatan antara satu sama lain dalam merancang atau memutuskan sesuatu analisa yang dilakukan. Justeru, tidak dapat tidak penguasan ke atas kelima-lima eleman ini wajib dalam meletakkan sesuatu keputusan.

Eleman pertama iaitu Feqh Nusus yang membicarakan mengenai penjelasan antara perkara thawabit (perkara pokok atau yang tidak boleh diubah) dan mutaghayyirat (perkara cabang atau yang berubah berdasarkan suasana masa, tempat dan individu).

Sebelum itu, perlu jelas, perkara yang dibincangkan dalam konsep feqhul khamsah ialah ke atas perkara yang termasuk dalam konteks mutaghayyirat (yang berubah mengikut suasana masa, tempat dan individu). Adapun perkara yang thawabit (tetap) maka tidak dapat mesti dilakukan sebagai yang dituntut pada asalnya.

Dalam Feqh Nusus ini juga menjelaskan bahawa agama Islam bukanlah mendatangkan nas-nas atau dalil-dalil yang kesemua berdasarkan zahir semata-mata tanpa merujuk kepada sebab mengapa dan hikmah di sebalik keputusan itu dilakukan. contoh pemahaman yang salah ke atas zahir ayat semata-mata berkaitan wanita merupakan fitnah sehingga menyebabkan menyempitkan konteks kehidupan manusia bahkan wanita ditindas ekoran pemahaman zahir semata-mata bahawa wanita itu adalah fitnah.

Bahkan nas-nas yang didatangkan bukanlah kesemua boleh ditakwilkan secara sesuka hati tanpa melihat konteks nas tersebut sehingga menyebabkan rosak umat Islam akibat takwilan yang berdasarkan akal semata-mata. Contohnya : dikatakan solat disyariatkan berikut untuk mendidik manusia tidak melakukan perkara-perkara yang keji dan jahat, maka pemahaman yang salah sekiranya dikatakan tidak perlu solat sekiranya seseorang itu sudah tidak melakuakan perkara yang jahat dan keji.

Akan tetapi, Islam menjaga perkara yang thawabit dan mutaghayyirat yang mana kedua-dua nya mempunyai peranan yang penting. Seperti perkara yang melibatkan thawabit iaitu solat. Walaupun hikmat daripada solat yang khusyuk itu akan menghindarkan pesolat itu menghindari perkara-perkara yang keji namun tidak lah bermaksud apabila pesolat tidak melakukan perkara yang keji, maka tidak perlu solat. Kerana solat itu ketetapan yang mana tujuannya adalah ibadah kepada Allah.

Begitu juga dengan perkara yang meilbatkan mutaghayyirat seperti alatan senjata perang, maka tidak wajib kita menggunakan alat-alatan yang digunakan ketika zaman dahulu dan menolak teknologi yang moden. Hal ini demikian ia mengikut perubahan suasana zaman dan tempat yang bersesuaia. Bahkan Nabi SAW sendiri menjelas bahawa manusia itu lebih mengetahui akan urusan keduniaan mereka ; iaitu yang bersesuaian dengan mereka berdasarkan tempat dan zaman mereka demi untuk keselesaan dan kemudahan.

Justeru dalam feqh nusus beberapa perkara akan dipelajari : -

1) pemahaman berkaitan thawabit iaitu perkara yang tidak boleh dielak dan mesti dilaksanakan sebagaimana yang dituntut pada asalnya.

2) pemahaman berkaitan mutaghayyir iaitu perkara yang berubah mengikut suasana masa, tempat dan individu. Perkara ini yang meilbatkan perbincangan penggunaan 4 eleman yang lain dalam feqghul khamsah.

3) konteks pertembungan nas dan maslahat. Sekiranya nas itu qathie (pasti dan yakin) dan maslahat itu sangkaan, maka di dahulukan nas. Kerana nas yang disyaratkan itu adalah demi maslahat. Seperti nas qathie pengharaman zina dan maslahat sangkaan wanita yangb tiada pekerjaan selain daripada berzina dan takut ekoran mati kelaparan. Justeru, mesti melaksanakan nas qathie iaitu haram berzina, kerana maslahat kebuluran ekoran tidak mendapat duit daripada zina adalah sangkaan semata-mata kerana masih terdapat pekerjaan lain yang halal boleh dilakukan.

4) Sekiranya nas yang zanni (masih boleh ditakwilkan kepada makna yang lain) dengan pertembungan dengan maslahat yang qathie (yakin sekiranya tidak laksanakan maslahat ini akan berlaku kucar kacir dan kerosakan yang umum). Seperti nas zanni berkaitan nilai yang ada emas dan perak dalam konteks riba dan zakat, dengan maslahat qathie bahawa akan berlaku kucar kacir sekiranya penghukuman nilaian itu terhenti ke atas emas dan perak sahaja tanpa merujuk kepada nilaian semasa yang diterima oleh manusia pada sesuatu masa. Justeru, walaupun duit kertas tidak disebutkan di dalam Al-Quran berkenaan zakat dan riba, namun takwilan nilai ke atas emas dan perak juga melibatkan nilai semasa wang yang diguna pakai oleh manusia iaitu wang kertas (zaman sekarang). Kerana maslahat menjaga daripada manusia lari daripada hukum zakat dan melaksanakan riba dengan duit kertas itu adalah maslahat qathie.

5) Sekiranya nas yang zanni dengan pertembungan maslahat sangkaan. Maka ditakwilkan nas yang zanni itu supaya selaras dengan maslahat sangkaan itu demi meraikan maslahat umum. Seperti nas zanni berkaitan larangan wanita keluar bermusafir dengan maslahat sangkaan sekiranya wanita tidak bermusafir akan meyebabkan mudharat. Maka apabila bertemu zanni dan sangkaan maka selaraskan nas dengan takwilan sekiranya ada jalan yang membolehkan bagi meraikan maslahat. Maka ditakwilkan sekiranya perjalanan yang confirm selamat dengan beberapa penjagaan maka tiada masalah wanita bermusafir. Ini dalam konteks nas zanni dan maslahat sangkaan. Sekiranya nas qathie atau maslahat qathie, maka rujuk semula kaedah yang telah diterangkan.

6) Sesekali tidak akan berlaku pertembungan antara nas qathie dengan maslahat qathie. Hal ini demikian syariat yang diturunkan adalah demi maslahat manusia itu sendiri.

7) Pemahaman mengenai maslahat bahawa maslahat adalah tujuan syariat diturunkan cuma maslahat tersebut mungkin segera atau kemudian.

8) Jika mendalami feqh nusus, maka akan mempelajari konteks maqasd syariah iaitu objektif atau tujuan syariat dalam sesuatu hukum yang diletakkan.

sambung la pulak....

1 comment:

 1. Salam abezuh

  ana cadangkan nta huraikan berbaki fiqh yang lain

  1) Fiqh Al-Khitab
  2) Fiqh As-Syura
  3) Fiqh Al-Wala'
  4) Fiqh Sunnah At-Tamkin
  5) Fiqh Al-Juudah
  6) Fiqh At-Taskhir

  Fiqh 5 nta dah hurai sblm ni.....semoga kita dapat kongsi ilmu

  ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails