Sunday, August 29, 2010

Feqhul Khamsah (refresh semula) - last part


kita sambung lagi selepas tertangguh beberapa hari, bz ngan beberapa hal lain...

ok, eleman yang seterusnya ialah feqh taghyir dan feqh waqi'.

Feqh taghyir ialah pemahaman ke atas perubahan yang berlaku, iaitu memahami konsep sejarah dalam konteks mengapa sejarah itu begitu dan begini dan apakah reason berlaku sebegitu pada zaman itu, atau sebelumnya. Justeru, feqh taghyir ialah kita menguasai unsur manipulasi dalam sesuatu isu dalam menghasilkan keputusan yang akan menetapkan prioriti semasa. Tanpa pengusaan feqh taghyir akan menyebabkan penguasaan kita ke atas feqh waqi' akan salah dan tidak tepat.

Dalam konteks feqh waqi' pula ia merupakan pemahaman kita dalam meralitikan sesuatu perancangan mengikut priotioti semasa di sekeliling kita. Dalam idea yang melangit dan retorik ekoran tidak menepati waqi' semasa, bahkan mungkin ada idea yang realiti namun tidak sesuai kerana ia bukan menjadi prioriti semasa yang berlaku. Justeru, feqh waq' menghasilkan keputusan perancangan yang realiti dan menepati citarasa yang tepat berdasarkan prioriti semasa.

Kedua-dua eleman ini sangat penting dan berkait rapat dalam menjayakan penguasaan ke atas ilmu yang dipanggil feqhul khamsah, ekoran keutamaan / aulawiyat yang dilakukan juga terkesan ke atas kefahaman 2 eleman ini.

Bahkan tidak boleh dikatakan sesuatu keputusan itu adalah yang terbaik dengan hanya menguasai waqi sahaja tanpa merujuk dan menilai perubahan masa, tempat dan individu kerana pepatah jelas mengingatkan kita bahawa : sesiapa yang tidak mengetahui sejarah maka tidak akan mencipta sejarah. Justeru waqi yang tepat adalah disebabkan memahami perubahan yang terjadi.

Sebagai contoh waqi dunia sekarang ialah sesiapa yang menguasai sains maka ia adalah orang yang hebat. Adakah bermakna memadai mengejar penguasaan semata-mata disebabkan realiti masyarakat dan dunia memerlukan ilmu sains dalam membawa kemodenan dan pembangunan? Masakan dahulu ilmu feqh menjadi kebanggaan ramai sehingga Imam Ghazali menegur / mengkritik masyarakat dahulu ekoran tenggelam dalam keasyikan buaian ilmu feqh sehingga meninggalkan ilmu semasa dunia yang lain. Justeru, berdasarkan waqi dan taqhyir iaitu perubahan zaman dan realiti sekarang ialah ilmu agama adalah tetap asas dalam sesuatu masyarakat namun dalam mengimbangi kehendak dan perubahan dunia, ilmu semasa seperti sains tidak boleh ditinggalkan dan diremehkan. Bahkan seorang yang pakar agama mesti mengetahui dasar / asas ilmu sains dalam memastikan penerimaan masyarakat dalam penyampaian ilmu yang dilakukan.

Ini contoh asas sahaja. Dari sudut lain pula, seperti perintah Allah SWT dalam ayat Al-Quran yang menyuruh umat Islam memperkemaskan kelengkapan kehebatan, disebut akan kuda perang, tidak disebut kereta kebal , jet dan sebagainya. Hal ini demikian waqi ketika itu kuda perang merupakan kenderaan perang yang paling hebat dan pemahaman masyarakat jelas mengenai kuda perang. Akan tetapi zaman moden sekarang, walaupun kuda perang tetap mempunyai kuasa perang yang hebat namun tidak memadai dan kurang sesuai dijadikan sebagai senjata utama perang. Hal ini ekoran perubahan yang berlaku. Justeru, kelengkapan perang adalah senjata yang mesti lebih moden. Sebab itu berdasarkan pemahaman perubahan menunjukkan kepada kita penggunaan kuda perang merujuk kepada kuasa perang yang sesuai bagi satu-satu zaman, bukannya zat kuda tersebut. Maka setelah difahami kuasa perang yang sesuai maka realiti zaman sekarang kuasa perang adalah berlainan, maka persiapan adalh merujuk kepada tuntutan kuasa perang yang semasa.

Lagi dalam 2 eleman ini mengajar beberapa skop iaitu :

1) Perubahan yang berlaku dan pengamatan semasa adalah untuk meraih maslahat umum, bukannya sekadar peribadi. Seperti, adanya undang-undang negara dalam kuatkuasa lesen memandu adalah demi menjaga maslahat umum iaitu jiwa masyarakat setempat daripada keberangkalian kemalangan yang tinggi sekiranya ruang memandu dibuka seluas-luasnya tanpa etika dan had.

2) Perubahan yang berlaku dari satu masa ke satu masa adalah untuk menjana kekuatan untuk kegunaan prioriti semasa kelak. Seperti, perjanjian yang dimetrai antara rasulullah dengan kaum musyrikin walaupun ia dilihat agak berat sebelah dan merugikan Islam. Namun pada hakikatnya ia adalah untuk dijadikan sebagai hujah bagi umat Islam dalam mendapatkan kembali Kota Mekah, dalam masa yang sama tempoh itu adalah untuk membina jentera kekuatan yang ada untuk masa kelak.

3) Perubahan yang berlaku tidak akan menyebabkan dharuriyat khamsah (agama, nyawa, akal, maruah dan harta) tergadai atau terkorban ekoran dek alasan ia adalah tuntutan semasa. Sebagai contoh, tidak boleh dikatakan dikatakan berpakaian yang menjolok mata itu merupakan tuntutan semasa kerana ia menyebabkan agama tergadai.

4) Perubahan-perubahan tersebut mestilah menghasilkan maslahat, jika sukar, pastikan keputusan yang dilakukan merupakan mudharat yang paling ringan dalam menolak mudharat yang paling besar.

5) Mengajar kita kefahaman akan konsep tadarruj iaitu bereringkat mengikut ketetapan masa, tidak terlalu gopoh dan tidak juga terlalu lembab.

6) Menjelaskan konsep up to date iaitu sesuai dan menepati masa tersebut, bukannya hari yang mendatang mesti lebih gempak berbanding sebelumnya. Apa yang penting up to date itu ialah menepati tuntutan semasa.

tamat ....

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails