Tuesday, August 3, 2010

2 Skop Dalam Merancang


Dalam sesuatu perancangan yang dilakukan, ada 2 skop yang boleh digunakan oleh pemikir, perancangan, dan sebagainya. 2 skop ini juga digunakan oleh para ulama dan para fuqaha dalam mengeluarkan sesuatu hukum yang dijangkakan. Iaitulah :

- Fiqh Tawaqu / future study
- Fiqh iftiradi

Bagi skop fiqh tawaqqu ia menekankan merujuk kembali sejarah yang lepas dalam mengadaptasikan perancangan sesuatu di masa hadapan. Melihat apa kelemahan yang berlaku sekarang yang menafikan kemenangan, kemudian memperbaiki kelemahan yang ada selepas melihat dan menilaikembali sejarah lepas bagi mengejar kembali kemenangan. Ia seperti peperangan khandak (parit) yang berlaku di zaman Nabi SAW dengan mengambil pandangan daripada Salman Al-Farisi iaitu menggali parit sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Farsi apabila berperang. Sejarah di Farsi apabila menggali parit yang besar akan menyebab pihak musush semakin tersepit dan lebih mudah untuk ditumbangkan.

Begitu juga sebagaimana yang dilakukan oleh Sultan Al-Fateh dalam peperangan yang dipimpin oleh beliau dalam menawan kota constainple, dengan mengeluarkan arahan kepada tenteranya untuk bangun malam beribadat kepada Allah SWT. Hal ini kerana merujuk sebagaimana umat Islam yang sebelumnya yang mencapai kemenangan dalam sesuatu peperangan ekoran kuat beribadat kepada Allah SWT terutamanya bangun di tengah malam. Maka Sultan Al-Fateh yang menyedari hal ini merancangan dengan merujuk sejarah silam bagi rancangan kemenangan dalam peperangan tersebut.

Begitu juga yang dilakukan oleh Pejuang Salahuddin Al-Ayubi dalam merampas hak umat Islam iaitu Baitul Maqdis......

Kemudian, skop yang satu lagi ialah fiqh iftiradi iaitu merancang bagi sesuatu yang mendatang berdasarkan kiraan yang dilakukan. Ia lebih menjurus kepada perancangan dan belum pernah dilakukan sebelum ini. Kita lihat kembali sejarah di zaman Nabi SAW, ketika peperangan Badar, pada asalnya Nabi SAW menetapkan untuk para tentera berada di belakang kolam / mata air di medan peperangan. Namun perbincangan bersama para sahabat, akhirnya posisi tersebut ditukar iaitu dengan tentera muslimin berada di hadapan kolam / mata air tersebut. Ekoran kiraan yang dibuat akan menyekat tentera kafir daripada mendekati air yang ada daripada kolam tersebut sekaligus akan melemahkan mereka.

Selain itu, lihat bagaimana perkembangan kemajuan yang dilakukan di zaman Saidina Umar pada pemerintahannya, dalam menubuhkan dan menyusun dewan / sektor tertentu antara tentera, pegawai dan sebagainya. Ini berdasarkan perancangan atas kiraan pemudah cara dan mengemaskini agar lebih teratur dan cepat bagi sesuatu sistem atau kerja yang dilakukan memandang untuk menampung umat Islam yang kian banyak.

Justeru, bagi sesuatu perancangan yang dilakukan ada 2 skop yang boleh digunakan. Perancang dan pemikir perlu bijak dan kreatif memilih atau menetukan mana satu skop yang bersesuaian di zaman itu dan tidak mendatangkan mudarat di kemudian hari kelak.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails